Töötajad

Filter
# Name Position
0 direktor, HEVKO
1 õppealajuhataja, inglise keel
2 majandusjuhataja, juhiabi
3 IKT juht, arvutiõpetus
4 matemaatika
5 klassiõpetaja, 1.klassi juhataja
6 eesti keel ja kirjandus
7 vene keel
8 loodusained, 8.-9.klassi juhataja
9 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 5.-6.klassi juhataja
10 kunst, käsitöö ja kodundus
11 klassiõpetaja, 4.klassi juhataja
12 NK ja KT juht, 7.klassi juhataja
13 kehaline kasvatus, inimeseõpetus
14 muusika
15 hooldustehnik
16 koristaja
17 koristaja
18 koristaja
19 õpetaja abi
20 tugiisik
21 poiste käsitöö
22 huvijuht, 2.-3.klassi juhataja
23 matemaatika, füüsika,
24 keemia
25 koolipsühholoog
26 eripedagoog, Rõuge Koostöökeskuse juhataja
27 sotsiaalpedagoog
28 kokk
29 kokaabi
30 lasteaia eripedagoog

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733