Õpilased

Õpilaste nimekiri

2020/21 õppeaastal õpib Varstu Koolis 65 õpilast.
 
Varstu Kooli õpilased 2020/2021 õa klasside kaupa:
 
1. klass
Rihard Järv
Patrik Ilisson
Feliks Sepp
Siim-Sander Mäeots
Karl-Eerik Järv
Marten Soe
Mairon Valge

Klassijuhataja Helina Tammemägi

2. klass
Rasmus Lepp
Kenor Kiviste
Norman Ojandu
Ryan Uuk
Kustar Baranov
Melani Männiste

Klassijuhataja Vivian Helekivi

3. klass
Robin Paal
Joosep Ojandu
Jaan Aleksander Pertel
Kristjan Jürisoo

Klassijuhataja Riina Kööts

4. klass
Kairit Pettai
Älis Valge
Tormis Mirontðuk
Anar Kokk
Kristiine-Elise Uuk
Loona-Maria Soe
Chris Kodar

Klassijuhataja Riina Kööts

5. klass
Regina Jürisoo
Evelin Jessica Helena Tereping
Kristen Jürisoo
Milana Ivanova
Kerli Ojaveer
Annika Kink
Reesi Vissel
Marian Paal
Hendrik Jaak Pertel
Merili Kasak
Markus Soe

Klassijuhataja Ele Raha

6. klass
Keitlin Valge
Rasmus Leesi
Merilin Leer
Rasmus Hainoja
Sten Valge

Klassijuhataja Ele Zilmer

7. klass
Rhianne-Liz Piirjõe
Lauri Saal
Renata-Marjana Karu
Lauri Siiman
Sigrit Pettai
Angela Anton
Laura Kirke Bertel Pertel
Veroonika Semmel

Klassijuhataja Ele Zilmer

8. klass
Keio Anton
Kevin Kasak
Angelos-Tepo Giannakainas
Tairo Demant
Chris Uuk
Alari Langus
Kevin Troska
Kevin Ojaveer

Klassijuhataja Merle Alliksoo

9. klass
Kermo Kiviste
Hanna-Liisa Gerberg
Markus Luik
Dagnija Ivanova
Liilia Väljan
Andi Langus
Rainar Vissel
Steven Smorodin
Anti Langus

Klassijuhataja Lemmi Pehlak

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101