File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Töötajad

  Filter
  # Name Position Phone Mobile
  0 direktor, KiVa tiimi juht 528 8150
  1 inglise keel, õppejuht(õppekirjandus), Erasmus+ projekti "Demokraatlik kool" juht 524 6923
  2 majandusjuhataja, juhiabi, mahetoidu projektide tiimi juht 5086403
  3 IKT juht 56470300
  4 klassiõpetaja, 1 ja 3. liitklassi klassijuhataja 53817810
  5 eesti keel ja kirjandus 5260264
  6 vene keel, uurimistöö alused 5299833
  7 loodusained, programmi "Roheline kool" tiimi juht 53454227
  8 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 7.-8. klassi klassijuhataja, HEV kordinaator 5152022
  9 kunst, käsitöö ja kodundus 53404604
  10 inglise keel 53488236
  11 NK ja KT juht, käsitöö ja kodundus, 9. klassi klassijuhataja 56902779
  12 kehaline kasvatus, inimeseõpetus, 4-5. klassi klassijuhataja, programmi "Liikuma kutsuv kool" tiimi juht 5283584
  13 hooldustehnik 53677481
  14 koristaja 56253028
  15 koristaja 56220390
  16 koristaja 5160972
  17 õpetaja abi 53541841
  18 pikapäevarühma õpetaja 53605647
  19 poiste käsitöö 53987334
  20 huvijuht, muusikaõpetus 5061267
  21 matemaatika, füüsika, loodusõpetus 5090341
  22 keemia, füüsika 5057125
  23 koolipsühholoog 59165099
  24 eripedagoog, Rõuge Koostöökeskuse juhataja 5138321
  25 sotsiaalpedagoog 58654949
  26 kokk 7893575
  27 kokaabi 7893575
  28 lasteaia eripedagoog
  29 klassiõpetaja, 2. klassi klassijuhataja, eelkooli õpetaja 5253455
  30 õppejuht, haridustehnoloog, matemaatika, füüsika, digiõpe, 6. klassi klassijuhataja, lasteaia õppejuht 53436034
  31 lasteaiaõpetaja 54301009
  32 lasteaiaõpetaja(lapsehoolduspuhkus)
  33 lasteaiaõpetaja abi
  34 lasteaiaõpetaja abi
  35 eripedagoog 57861342
  36 lasteaiaõpetaja 54301012

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

   

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101