Töötajad

Filter
# Name Position Phone Mobile
0 direktor 528 8150
1 inglise keel, õppejuht(õppekirjandus) 524 6923
2 majandusjuhataja, juhiabi 5086403
3 IKT juht 56470300
4 klassiõpetaja, 1 ja 3. liitklassi klassijuhataja 53817810
5 eesti keel ja kirjandus 5260264
6 vene keel, uurimistöö alused 5299833
7 loodusained 53454227
8 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 7.-8. klassi klassijuhataja, HEV kordinaator 5152022
9 kunst, käsitöö ja kodundus 53404604
10 inglise keel 53488236
11 NK ja KT juht, käsitöö ja kodundus, 9. klassi klassijuhataja 56902779
12 kehaline kasvatus, inimeseõpetus, 4-5. klassi klassijuhataja 5283584
13 hooldustehnik 53677481
14 koristaja 56253028
15 koristaja 56220390
16 koristaja 5160972
17 õpetaja abi 53541841
18 pikapäevarühma õpetaja 53605647
19 poiste käsitöö 53987334
20 huvijuht, muusikaõpetus 5061267
21 matemaatika, füüsika, loodusõpetus 5090341
22 keemia, füüsika 5057125
23 koolipsühholoog 59165099
24 eripedagoog, Rõuge Koostöökeskuse juhataja 5138321
25 sotsiaalpedagoog 58654949
26 kokk 7893575
27 kokaabi 7893575
28 lasteaia eripedagoog
29 klassiõpetaja, 2. klassi klassijuhataja 5253455
30 õppejuht, haridustehnoloog, matemaatika, füüsika, digiõpe, 6. klassi klassijuhataja 53436034
31 lasteaia õppejuht 5207772
32 lasteaiaõpetaja 56276466
33 lasteaiaõpetaja 53331291
34 lasteaiaõpetaja abi 53498606
35 lasteaiaõpetaja abi 53612571
36 lasteaia abitööline 56622734
37 eripedagoog 57861342

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101