Töötajad

Filter
# Name Position Phone Mobile
0 direktor, HEV kordinaator 528 8150
1 inglise keel, õppekirjandus 524 6923
2 majandusjuhataja, juhiabi 5086403
3 IKT juht 56470300
4 klassiõpetaja, 2. klassi juhataja 53817810
5 eesti keel ja kirjandus 5260264
6 vene keel 5299833
7 loodusained, 9. klassi juhataja 53454227
8 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 6.-7. klassi juhataja 5152022
9 kunst, käsitöö ja kodundus 53404604
10 inglise keel 53488236
11 NK ja KT juht, 8. klassi juhataja 56902779
12 kehaline kasvatus, inimeseõpetus 5283584
13 pikapäevarühma õpetaja 51984956
14 hooldustehnik 53677481
15 koristaja 56253028
16 koristaja 56220390
17 koristaja 5160972
18 õpetaja abi 53541841
19 tugiisik 53605647
20 poiste käsitöö 53987334
21 huvijuht, 3.-4. klassi juhataja, muusikaõpetus 5061267
22 matemaatika, füüsika, loodusõpetus 5090341
23 keemia, füüsika 5057125
24 koolipsühholoog 59165099
25 eripedagoog, Rõuge Koostöökeskuse juhataja 5138321
26 sotsiaalpedagoog 58654949
27 kokk 7893575
28 kokaabi 7893575
29 lasteaia eripedagoog
30 matemaatika 53925553
31 klassiõpetaja, 1. klassi juhataja 5253455
32 õppejuht, haridustehnoloog, matemaatika, digiõpe, 5. klassi juhataja 53436034
33 lasteaia õppejuht 5207772
34 lasteaiaõpetaja 56276466
35 lasteaiaõpetaja 53331291
36 lasteaiaõpetaja abi 53498606
37 lasteaiaõpetaja abi 53612571
38 lasteaia abitööline 56622734
39 tugiisik 53967201
40 eripedagoog

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101