File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Töökuulutus

  Varstu Kool pakub tööd lapsehoolduspuhkuse asendajana lasteaiaõpetajale 
  koormusega 1,0 (töötasu bruto 1271 eurot) alates 1.märtsist. Töö kirjeldus: koostöise rühmameeskonna juhtimine, lõimitud ja mänguliste õppetegevuste läbiviimine, projektipõhise tööviisi rakendamine rühmas, koostöö kõigil tasanditel, rühma dokumentatsiooni täitmine Eliisis. Ootused kandidaadile: kvalifikatsiooninõuetele vastavus ja töökogemus. Ootame oma meeskonnaga liituma lapsesõbralikku, rõõmsameelset, teotahtelist, loovat, arengut ja koostööd väärtustavat õpetajat. Pakume looduslikult kaunist ja kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse võimalusi, toredat ja sõbralikku meeskonda, võimalust panustada lasteaia arendustegevusse, toredaid ühisüritusi. Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 27.jaanuariks e-kirja teel aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Lisainfo telefonil 528 8150 (direktor) või 520 7772 (lasteaia õppejuht).

   

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101