File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Kodutütred ja noorkotkad kanuumatkal

  Laupäeval, 11. juunil käisid Varstu rühma kodutütred ja noorkotkad kanuumatkal. Sõit kulges Varstu Mustjõe sillast Mõniste sillani. Sealt edasi jalutati Mõniste mõisaparki grillima ning järve lustima. Matka toetasid IHP, lapsevanemad ja Varstu Kool. Aitäh!

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

   

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101