File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Õppekäik Võrumaa Muuseumi ja Võru Instituuti

  Seoses võru keele nädalaga külastasid 5.-7. kl õpilased 8. novembril Võrumaa Muuseumi ja Võru Instituuti.

  Muuseumis tutvustati Võrumaa ajalugu, vanu kombeid ja esemeid ning riideid. Näha sai ka väljakaevatud inimeste luid.

  Võru Instituudis räägiti ainult võru keeles. Uudiseks oli info, et Uma Leht sünnib selle maja seinte vahel. Lastele tutvustati sealsete inimeste töökohti, käidi isegi direktor Rainer Kuuba kabinetis. Lõpus oli võimalik maiustada kohvikus ning nuputada  võrukeelset viktoriini, mis kõige paremini siiski ei õnnestunud.

  Õppekäik oli huvitav ja silmaringi arendav.

  Annika ja Kerli

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101