File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Töötajad

  Juhtkond

   Saskia Sadrak-Tammes  direktori kohusetäitja

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  57446658

   Õnne Saluorg  majandusjuhataja, juhiabi,
   mahetoidu projektide tiimi juht
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5086403
   Riina Kööts  huvijuht, muusikaõpetus, võru keel (1. kooliaste) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5061267
   Maksim Nikitin  IT juht, tehnoloogiaõpetus, inglise keel,
   4.-5. klassi klassijuhataja, KIVA tiimi juht
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  56470300

   

  Õpetajad

   Eduard Desjatski  kehaline kasvatus This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Ele Zilmer  ajalugu, ühiskonnaõpetus, 9. klassi klassijuhataja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Ene Pärnaste  klassiõpetaja, 1. klassi klassijuhataja(asendus) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Halinee Tovinen  abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Helina Tammemägi  käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus, kunstiõpetus,   loodusõpetus This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   Kadi Määr  inglise keel, võru keel (2. kooliaste)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Lemmi Pehlak  loodusained, programmi "Roheline kool" tiimi juht This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Marika Toom  õpetaja abi, pikapäevarühma õpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Merle Alliksoo  NK/KT rühmajuht This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   Nadežda Alvela  vene keel, eesti keel ja kirjandus, uurimistöö alused,   õppekirjanduse haldaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Riina Randmaa  matemaatika, füüsika, 6. klassi klassijuhataja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   Rita Riisenberg  eesti keel ja kirjandus This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Vivian Helekivi  klassiõpetaja, 2. ja 3. klassi klassijuhataja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Lasteaed

   Gerda Teder  õppejuht, lasteaiaõpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   Kaide Keel  lasteaiaõpetaja abi (vanemapuhkus) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   Küllike Kasak  lasteaiaõpetaja abi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   Liivi Käärt  lasteaiaõpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

  Tugispetsialistid

   Anu Jõgi  Rõuge Koostöökeskuse juhataja, HEVKO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Laivi Org  koolipsühholoog This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Pille Ilisson  sotsiaalpedagoog, HEVKO pille.ilisson@rougevald.ee
   Veronika Piir  eripedagoog This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Halduspersonal

   Elina Kiis  kokaabi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Erle Veinberg  koristaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Merle Tiitus  kokk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Tiina Gerberg  koristaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101