File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Õppenõukogu

  Varstu kooli õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid.

  Õppenõukogu tööd juhib Varstu kooli direktor. Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Varstu kooli õppenõukogu protokollija on õpetaja Ele Zilmer

  Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2018/19 õppeaastal


  Õppenõukogu nr 1a (erakorraline elektroonne), 19.10.2018

  Õppenõukogu nr 1, 22.11.2018
  Õppenõukogu nr 2, 12.03.2019
  Õppenõukogu nr 3, 12.06.2019
  Õppenõukogu nr 4, 15.06.2019

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

   

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101