File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Õppenõukogu

  Varstu Kooli õppenõukogu liikmed on kõik kooli ja lasteaia õpetajad.

  Õppenõukogu tööd juhib Varstu Kooli direktor. Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Varstu Kooli õppenõukogu protokollija on õpetaja Nadžeda Alvela.

  Õppenõukogu 2022/2023 õppeaasta tööplaan

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101