Õppenõukogu

Varstu kooli õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid.

Õppenõukogu tööd juhib Varstu kooli direktor. Õppenõukogu töövorm on koosolek.

Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Varstu kooli õppenõukogu protokollija on õpetaja Ele Zilmer

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2018/19 õppeaastal


Õppenõukogu nr 1a (erakorraline elektroonne), 19.10.2018

Õppenõukogu nr 1, 22.11.2018
Õppenõukogu nr 2, 12.03.2019
Õppenõukogu nr 3, 12.06.2019
Õppenõukogu nr 4, 15.06.2019

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101