Hoolekogu

Kooli hoolekogu tegutsemise kord

 

Varstu Kooli hoolekogu koosseis:

Rainer Vissel - kooli lastevanemate esindaja (III kooliaste), hoolekogu esimees;

Katrin Pudersell - kooli vilistlaste esindaja, hoolekogu aseesimees;

Liivi Mõttus - lasteaia õpetajate esindaja;

Halinee Tovinen - lasteaia lastevanemate esindaja;

Jane Soe – kooli lastevanemate esindaja (I kooliaste);

Signe Hainoja – kooli lastevanemate esindaja (II kooliaste);

Merit Kokk - kooli õppenõukogu esindaja;

Rita Riisenberg – kooli õppenõukogu esindaja;

Ruth Kuuba - Rõuge Vallavolikogu esindaja;

Sofia Semevsky – kooli õpilasesinduse esindaja.

 

Hoolekogu protokollid:

VARSTU KESKKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 13

VARSTU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 14

VARSTU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 15

VARSTU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 16

VARSTU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 17 ja selle LISA

VARSTU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 18

VARSTU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 19

 

 

Muud dokumendid:

Varstu kooli hoolekogu 12.07.2018 pöördumine

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733