Hoolekogu

Varstu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Varstu Kooli hoolekogu koosseis:

 

 Sofia Semevky – õpilasesinduse esindaja;

 Rita Riisenberg – õppenõukogu esindaja;

 Merit Kokk – õppenõukogu esindaja;

 Jaana Kõvatu – lasteasutuse õpetajate esindaja;

 Rainer Vissel – kooli lastevanemate esindaja;

 Katrin Puudersell – kooli lastevanemate esindaja;

 Jane Soe – lasteasutuse lastevanemate esindaja;

 Halinee Tovinen – lasteasutuse lastevanemate esindaja;

 Urve Konksi – vilistlaste esindaja;

 Ruth Kuuba – Rõuge Vallavolikogu esindaja.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733