Kooli laul

 

Foto Anabel Joab Sofia koos direktor Ale Sprenkiga 10.05.2018 direktori pidulikul vastuvõtul.

Sofia on seest kordi suurem välisest, teab rohkem kui räägib, mõtleb kõrgemale kui näeme, tunneb tundmatut. On väga terane, salapärane ja andekas tüdruk, esindab kooli erinevatel aladel. Tegeleb aktiivselt muusikaga, loeb palju raamatuid. On tähelepanelik, märkab asju, mida teised tavaliselt tähele ei pane. Huvitav vestluskaaslane. Sofia on Varstu kooli laulu sõnade ja viisi autor.

Aitäh, Sofia! Oleme uhked, et meil on oma laul.

 

Kuula kooli laulu fono:

VARSTU KOOLI LAUL
(sõnad/viis Sofia Semevsky)

1. Alla mäest ja mäkke üles peegeldumas järveveel
on me kooliaja rõõmud, seiklused ja koolitee.
Päevadel siin naerunägu, murul kerge spordijalg
nobedad on loovad näpud, siirast rõõmust särav palg.

REF:
Kooliaeg siin koolimajas see jääb meie omaks
väärikalt me ellu tuleb, saab me kõigi osaks.
Kooliaeg siin koolimajas kannab teadmist suurt
kõik me koos ja siin ja praegu loome ilma uut.

2. Mööda teed ma rõõmsalt astun, tean mind ootab minu kool
ruttab jalg ja mõte sammub, seal on sõbrad igal pool
Matkamas või koolipingis, laval siis või reisu peal
raskust võita on nii kerge, sest on toeks meil sõbrad head.

REF:
Kooliaeg siin koolimajas....

3. Alla mäest ja mäkke üles, aastaid nii on käinud see
siia-sinna radu pidi, viib meid kõiki elus tee
Tähtsaim hoida sirget selga, sõpra head ja ausat meelt
Kooliaeg ja kõik mu sõbrad hindamatud on sel teel.

REF:
Kooliaeg siin koolimajas…

 

 

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101