Vinaora Nivo Slider 3.x

Uudised

"Hea on olla hea"

Juba kümnendat kevadet korraldab Võrumaa Keskraamatukogu jutuvõistlust,  mille selleaastaseks teemaks oli "Hea on olla hea". Varstu Koolist osales konkursil neli õpilast ja üsna edukalt.
3.-4. klasside arvestuses saavutas Hendrik Jaak Pertel jutuga "Hea ja Kuri" 2. koha;
Evelin Jessica Helena Terepingi lugu"Nii vähe on heaks vaja" tunnustati  muinasjutu eripreemia vääriliseks;
5.-6. klasside arvestuses saavutas Laura Kirke Bertel Pertel luuletusega "Miks on hea olla hea" 1. koha;
Sten Valge vääris jutuga "Headus ja Kurjus" väikese filosoofi eripreemia.

Aitäh noortele suleseppadele!

 

Sporditreeningud kooli juures

Alates 02. maist võib läbi viia väikeste gruppidega treeninguid välitingimustes. Loomulikult järgime 2+2 reeglit.

Sporditreeningute huvilistel palun anda endast teada hiljemalt esmaspäevaks 11. maiks õpetaja Märdi e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Treeningud (pallimäng ja kergejõustik) hakkavad toimuma kolmapäeviti: 1.-4. klass kell 13.00–14.00 ja 5.-9. klass kell 14.15–15.30. Esimene kohtumine kolmapäeval, 13. mail. Trennis näeme!

 

 

Valitsus kiitis heaks tänavuse ja järgmise aasta koolide lõpetamise korralduse

4.mai 2020 - 14:52

Tallinn, Stenbocki maja, 4. mai 2020 – Valitsus kiitis e-istungil heaks määruse, millega kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja hindamise korraldus 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal.

Määrus näeb ette, et üldjuhul 2019/2020. õppeaastal põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel seniseid kohustuslikke eksameid ei toimu.

Gümnaasiumi lõpetajatele, kes soovivad jätkata õpinguid kõrgkoolis, luuakse võimalus sooritada riigieksamid eesti keeles või eesti keeles teise keelena ja matemaatikas. Samuti saab sooritada ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitest.

Riigieksamid tuleb sooritada juhul kui on plaanis edasi õppida erialal, millele pääsemiseks seda nõutakse. Näiteks nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis on riigieksamite tulemused vastuvõtutingimuseks enamikul bakalaureuseõppe ja integreeritud õppe õppekavadel.

Tänavu on gümnaasium võimalik lõpetada ka kooliastmehinnetega, mis on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.

2019/2020 peavad põhikooli lõpetamiseks aastahinded olema vähemalt rahuldavad või arvestatud, kuid õppenõukogu otsusega saab anda lõputunnistuse ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes aines „nõrk“ või „puudulik“.

Järgmisel õppeaastal tuleb põhikooli lõpetamiseks sooritada vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksam, matemaatika eksam ja üks eksam õpilase valikul. Õppeainete viimastele aastahinnetele kehtivad tavapärased nõuded. Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad olema kooliastmehinded vähemalt rahuldavad, sooritada tuleb riigieksamid eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles ning koolieksam.

Määruse kohaselt ei pea 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal sooritama põhikoolis loovtööd ja gümnaasiumis õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik. Käesoleval õppeaastal ei pea gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama ka koolieksamit, kui kooli õppenõukogu on eriolukorrast tulenevalt selliselt otsustanud.

Õpilaste hindamise kohta näeb määrus ette, et 2019/2020. õppeaastal väljendatakse põhikooli õppeainete viimased aastahinded ja gümnaasiumi kooliastmehinded üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui eriolukorra ajal on kasutatud sõnalisi hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent, siis ei pea seda teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse ning õppeaine viimase aastahindena põhikoolis ja kooliastmehindena gümnaasiumis võib kooli õppekavas sätestatud tingimustel ja korras kasutada ka “arvestatud” või “mittearvestatud”.

Lisainfo
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

 

 

Kooliaia renoveerimine on alanud

Viimastel päevadel on Varstu kooli ümbruses nähtud suurt päikesekollast masinat ringi müttamas. Käsil on kooliaia renoveerimistööd. Väljakuulutatud väikehanke võitis firma Varstu AK OÜ ja töid teostab kooli vilistlane Aivar Adamson.

See, kui kooliaed oli maakooli lahutamatu osa, ei olegi nii väga kauge minevik. Korraldati isegi kooliaedade konkursse, kus Varstu kool mitmel korral eriliselt silma paistis. Taasiseseisvumise järel hakkasid koolide katseaiad erinevatel põhjustel tasapisi hääbuma. Tänu kauaaegse kooli aedniku Ene Laube kuldsete käte ja südamega tehtud tööle haljendas Varstu kooli aed veel kümmekond aastat tagasi õitsva oaasina. Soovime väärtustada traditsioone ja taastada kooli aia selle endises ilus. Plaanis on ilu- ja tarbeaed, igal klassil õppimise perioodiks oma tootsipeenrad ehk katseaia ala, rajada uus viljapuuaia osa, ehitada õuesõppeklass ja mitmefunktsionaalne suveköögiga paviljon. Kooli katseaia rajamise eesmärk on mitmekesistada õpikeskkonda ja -tegevusi, et lapsed saaksid võimaluse vahetuks taimemaailma kogemiseks ning aias koos- ja isetegemiseks, aga ka soov saada kooli köögile maitserohelise ja -nüansside rikastust. Nii nagu katseaedadele iseloomulik, näeme huvitava eesmärgina ka liigilise mitmekesisuse taotlemist. See kevad on kooliaia põhiplaani kujundamise ja esimese etapi kevad. Tänaste mõtete teostamiseks arvestame vähemalt kolme aastaga.

 

 

 

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733