Vinaora Nivo Slider 3.x

Uudised

Töökuulutus: Varstu Kooli haridustehnoloog

Otsime säravat haridustehnoloogi 0,2 koormusega uueks õppeaastaks (meie juures üks päev nädalas). Haridustehnoloogi töökoha eesmärk on korraldada ja koordineerida e-õpet, toetada õpetajaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite integreerimisel õppetöösse ja toetada õpetajate vastavate pädevuste arengut lähtudes kooli arengueesmärkidest. Eeldame pedagoogilist kõrgharidust, senises töökäigus digipädevusterikast eneseteostust ja lõimingulise õppetöö korraldamise head kogemust. CV, motivatsioonikiri ja dokumendid saada meile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt 14.juunil.

 

 

 

"Hea on olla hea"

Juba kümnendat kevadet korraldab Võrumaa Keskraamatukogu jutuvõistlust,  mille selleaastaseks teemaks oli "Hea on olla hea". Varstu Koolist osales konkursil neli õpilast ja üsna edukalt.
3.-4. klasside arvestuses saavutas Hendrik Jaak Pertel jutuga "Hea ja Kuri" 2. koha;
Evelin Jessica Helena Terepingi lugu"Nii vähe on heaks vaja" tunnustati  muinasjutu eripreemia vääriliseks;
5.-6. klasside arvestuses saavutas Laura Kirke Bertel Pertel luuletusega "Miks on hea olla hea" 1. koha;
Sten Valge vääris jutuga "Headus ja Kurjus" väikese filosoofi eripreemia.

Aitäh noortele suleseppadele!

 

Sporditreeningud kooli juures

Alates 02. maist võib läbi viia väikeste gruppidega treeninguid välitingimustes. Loomulikult järgime 2+2 reeglit.

Sporditreeningute huvilistel palun anda endast teada hiljemalt esmaspäevaks 11. maiks õpetaja Märdi e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Treeningud (pallimäng ja kergejõustik) hakkavad toimuma kolmapäeviti: 1.-4. klass kell 13.00–14.00 ja 5.-9. klass kell 14.15–15.30. Esimene kohtumine kolmapäeval, 13. mail. Trennis näeme!

 

 

Valitsus kiitis heaks tänavuse ja järgmise aasta koolide lõpetamise korralduse

4.mai 2020 - 14:52

Tallinn, Stenbocki maja, 4. mai 2020 – Valitsus kiitis e-istungil heaks määruse, millega kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja hindamise korraldus 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal.

Määrus näeb ette, et üldjuhul 2019/2020. õppeaastal põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel seniseid kohustuslikke eksameid ei toimu.

Gümnaasiumi lõpetajatele, kes soovivad jätkata õpinguid kõrgkoolis, luuakse võimalus sooritada riigieksamid eesti keeles või eesti keeles teise keelena ja matemaatikas. Samuti saab sooritada ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitest.

Riigieksamid tuleb sooritada juhul kui on plaanis edasi õppida erialal, millele pääsemiseks seda nõutakse. Näiteks nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis on riigieksamite tulemused vastuvõtutingimuseks enamikul bakalaureuseõppe ja integreeritud õppe õppekavadel.

Tänavu on gümnaasium võimalik lõpetada ka kooliastmehinnetega, mis on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.

2019/2020 peavad põhikooli lõpetamiseks aastahinded olema vähemalt rahuldavad või arvestatud, kuid õppenõukogu otsusega saab anda lõputunnistuse ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes aines „nõrk“ või „puudulik“.

Järgmisel õppeaastal tuleb põhikooli lõpetamiseks sooritada vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksam, matemaatika eksam ja üks eksam õpilase valikul. Õppeainete viimastele aastahinnetele kehtivad tavapärased nõuded. Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad olema kooliastmehinded vähemalt rahuldavad, sooritada tuleb riigieksamid eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles ning koolieksam.

Määruse kohaselt ei pea 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal sooritama põhikoolis loovtööd ja gümnaasiumis õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik. Käesoleval õppeaastal ei pea gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama ka koolieksamit, kui kooli õppenõukogu on eriolukorrast tulenevalt selliselt otsustanud.

Õpilaste hindamise kohta näeb määrus ette, et 2019/2020. õppeaastal väljendatakse põhikooli õppeainete viimased aastahinded ja gümnaasiumi kooliastmehinded üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui eriolukorra ajal on kasutatud sõnalisi hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent, siis ei pea seda teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse ning õppeaine viimase aastahindena põhikoolis ja kooliastmehindena gümnaasiumis võib kooli õppekavas sätestatud tingimustel ja korras kasutada ka “arvestatud” või “mittearvestatud”.

Lisainfo
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

 

 

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733