File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Lõbusalt vastu eksamitele!

  9. klassi esimese lõpueksami eel heidame pilgu nädalatagusesse aega, kui neile helises Varstu koolis viimane koolikell.
  24. mai hommikul sai koolipere osa toredast aktusest, kus tutipäevalisi tervitati erinevate etteastetega: lauldi, tantsiti ja löödi lugu lustipilligi. 8. klassi koostatud viktoriini päevakangelastest võitsid miskipärast siiski üheksandikud ise - ju nad on oma saladusi osanud hästi hoida.
  Pärast Kahooti võttis 8. klass peatsed lõpetajad sappa ja teekond viis erinevatesse ainekabinettidesse, et kontrollida üheksa aasta jooksul omandatud teadmisi ja oskusi: tuli kirjutada vasaku käega etteütlust, õmmelda nööpi, siduda lipsusõlme, teha rütmipilliorkestrit ja veel muudki - igal ülesandel ikka väike vimka sees.
  Lõbusa “kondiproovi” lõpetas meeleolukas veevõrkpall.
  Täname 8. klassi õpilasi ettevalmistuste ja tutipäeva läbiviimise eest ja soovime 9. klassile lõpueksamitel pehmet põrumist!
   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101