Õpilasesindus

VARSTU KOOLI ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS  2021/2022

1. Kairit Pettai
2. Älis Valge
3. Annika Kink
4. Kerli Ojaveer
5. Sten Valge
6. Merilin Leer
7. Lauri Saal - õpilasesinduse aseesimees
8. Laura Kirke Bertel Pertel - õpilasesinduse esimees
9. Sigrit Pettai
10. Angela Anton

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101