File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Õpilasesindus

  VARSTU KOOLI ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS  2023/2024

  1. Melani Männiste
  2. Mia-Loore Pent
  3. Kairit Pettai
  4. Annika Kink - õpilasesinduse esimees
  5. Reesi Vissel - õpilasesinduse aseesimees
  6. Merilin Leer

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101