File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Õpilasesindus

  VARSTU KOOLI ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS  2021/2022

  1. Kairit Pettai
  2. Älis Valge
  3. Annika Kink
  4. Kerli Ojaveer
  5. Sten Valge
  6. Merilin Leer
  7. Lauri Saal - õpilasesinduse aseesimees
  8. Laura Kirke Bertel Pertel - õpilasesinduse esimees
  9. Sigrit Pettai
  10. Angela Anton

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

   

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101