Õpilasesindus

VARSTU KOOLI ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS  2020/2021
1. Evelin Jessica Helena Tereping 
2. Kerli Ojaveer
3. Lauri Saal
4. Laura Kirke Bertel Pertel
5. Tairo Demant
6. Markus Luik  - õpilasesinduse esimees
7. Andi Langus
8. Rainar Vissel - õpilasesinduse aseesimees
9. Kermo Kiviste
10. Anti Langus

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101