File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Viie valla noorte laager

  3.-4. nov toimus viie valla noorte laager, kus olid kohal osalejad Rõugest, Varstust ja Mõnistest. Laagris toimusid erinevad tegevused. Rääkimas käis Sisekaitseakadeemia Politsei-ja Piirivalvekolledži kadett, kes tutvustas kooli ning miks huvitub kolledžis õppimisest. Esines ka Kaitseliidu Võrumaa Maleva kaitseliitlane, kes tutvustas oma organisatsiooni tegevust. Lisaks mängiti erinevaid seltskonnamänge, Kahooti, õpiti selgeks tants ja õhtul toimus disko.

  Tagasiside laagrile oli enamasti positiivne, kuigi noori osales loodetust vähem.

  Kaisa

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101