File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Päästjatel külas

  19. aprillil käisid 3.- 4. klassi õpilased Päästeameti Mõniste komando päästjatel külas. Toimus põnev ja hariv tuleohutusalane koolitus. Lapsed leidsid õpperuumis jooniste järgi eseme või koha, mis võiks põhjustada põlengut. Kirjeldasid ohtlikku  olukorda ja avaldasid oma arvamust selle kohta, kuidas oleks võinud tulekahju  ära hoida. Saadi teadmisi suitsuanduri paigaldamise ja ruumist lahkumise nõuete kohta ohu korral.  Hiljem uuriti tuletõrjeauto varustust ja saadi päästjatelt vastuseid oma küsimustele. Koduteele asuti tuletõrjesireeni saatel.
  Oli asjalik ja huvitav koolitus.

  Õpetaja Aili

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101