File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Kooliaasta avaaktus Varstu Koolis

  3. septembri hommik algas Varstu kooli- ja lasteaiaperele pidulikult. Aulas toimus 2018/19 õa avaaktus.

  "Me suure ilma targim tava on mudilasi koolitada" - nende sõnadega juhatas päeva sisse õppejuht Merit Kokk. Tervitusi ja häid soove tõid koolirahvale Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kolk ja lastevanemate esindaja Alex Lepajõe.

  Direktori kt Juta Koemets andis värsketele esimese klassi õpilastele kätte aabitsa ja õpilaspileti. Samuti tutvustas uusi koolipere liikmeid.

  Meeleolukaid laule-luuletusi esitasid nii lasteaiamudilased kui kooliõpilased.

  Päev jätkus õppetegevustega.

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101