File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Külas Maanteemuuseumis

  Varstu noored kotkad ja kodutütred käisid 20.septembril isamaalise hariduse programmi raames Põlvamaa Maanteemuuseumis. Oli väga tegus ja huvitav päev. Noored said suurepärase võimaluse õppida Eesti ajalugu, praktiseerida turvalist liiklemist, käitumist ning loovust.
  Õpetaja Merle


   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101