File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Õppeprogramm "Pärnu jõgi"

  Varstu Kooli 4.-6. kl lapsed külastasid neljapäeval, 27. septembril Pärnu Pernova Loodusmaja. Läbitud sai õppeprogrammi „Sisemaalt mere äärde“ esimene osa„ Õppekäik Pärnu jõe äärde“, kus noored mõõtsid vee sügavust, läbipaistvust, hapnikukogust ning vee- ja õhutemperatuuri. Hiljem täideti edukalt teemakohaseid töölehti. Õppeprogrammi rahastasid KIK ja Varstu Kool. Lapsevanemad toetasid laste soovi külastada Pärnu Terviseparadiisi. Päev oli pikk, praktiline, õpetlik  ning teguderohke.
  Õpetaja Merle
  Vaata pilte

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101