"Laula, laula, suukene, karga, kabujalakene"

Võrumaa Keskraamatukogu korraldatud omaloominguliste laulupeojuttude konkursil said Varstu Kooli lapsed tunnustuse osaliseks.
1.-2. kl arvestuses toodi koju eriauhinnad Älisi, Kairiti ja Jaan Aleksandri poolt.
5.-6. kl arvestuses oli Laura Kirke 1. ja Lauri 3. kohal.
7.-8. kl arvestuses sai Sofia 1. ja Emma 3. koha.
9. kl arvestuses tunnistati Stella eriauhinna vääriliseks.

Aitäh, tublid sulesepad!

 

 

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733