Dokumentide vastuvõtt

Varstu Koolis õpingute alustamiseks tuleb esitada:
1. vanema allkirjaga taotlus ja vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia;
2. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia; 
3. tervisekaardi väljavõte (kooli arstilt);
4. dokumendifoto (õpilaspileti foto 3x4);
5. koolivalmiduskaart 1. klassi astumiseks (selle olemasolul);
6. direktori allkirjaga ja pitseriga kinnitatud eelmise õppeaasta klassitunnistus 2.-9. klassi astumiseks.

NB! Soovitame taotluse täita kohapeal! Ka dokumentide koopiaid on võimalik teha koolis.
Dokumentide vastuvõtt toimub Varstu Kooli kantseleis kell 9.00-16.00

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733