Töökuulutus

Varstu Kool pakub täiskohaga tööd kokale ja koka abile alates 02.01.2020 seoses kooli ja lasteaia toitlustamise tegevuse käivitamisega.

Mõlema ametikoha eesmärgiks on kvaliteetse koolitoidu valmistamine. Töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas väga head oskust tunda ja käidelda toidutooret ning toitu säästlikult.

Vajalik on toiduvalmistamise tehnoloogiaalane haridus, toidumaailma trenditeadlikkus, toiduvalmistamist reguleerivate juriidiliste põhidokumentide tundmine, erialane kompetentsus ja uuendusmeelsus, oskus oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida.

 

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata kuni 15.novembrini e-kirja teel aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Lisainfo telefonil 5288150.

 

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733