Koduõpe

Täpsustame koduõppe põhimõtteid:
1. õppetöö korraldamise aluseks on klassi tunniplaan;
2. õpetajate poolt pannakse õppimine üles eKooli päevade kaupa hiljemalt hommikul kella 9-ks;
3. tunni teema ja kodus tehtavad ülesanded leiab õpilane eKoolis tunni kirjelduse alt;
4. õpetaja on kätte saadav eKooli kaudu aine toimumise päeval kella 8.15 - 15.00. Lisaks võib õpetaja õpilastega kokku leppida ka muud suhtluskanalid;
5. teadmiste omandamise tagasiside ja kontroll toimub koostöös aineõpetajaga.
Kindlasti on neid õpilasi, kellel on osad õppevahendid koolis. Nendele võib järele tulla täna 13. märtsil kella 17.00ni ja esmaspäeval kella 9.00 - 17.00.

Kõikidest muudatustest anname koheselt teada eKooli ja kooli kodulehe ning FB lehe kaudu. Ainealaste küsimustega palun pöörduda aineõpetajate poole, kelle kontaktid leiate kooli veebilehe kontaktidest. Koolielu korraldust puudutavate küsimustega palume pöörduda direktori või õppealajuhataja poole.

Olgem kaitstud ja õnnestuvat pilve-õpet!

 

 

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733