Töökuulutus: Varstu Kooli haridustehnoloog

Otsime säravat haridustehnoloogi 0,2 koormusega uueks õppeaastaks (meie juures üks päev nädalas). Haridustehnoloogi töökoha eesmärk on korraldada ja koordineerida e-õpet, toetada õpetajaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite integreerimisel õppetöösse ja toetada õpetajate vastavate pädevuste arengut lähtudes kooli arengueesmärkidest. Eeldame pedagoogilist kõrgharidust, senises töökäigus digipädevusterikast eneseteostust ja lõimingulise õppetöö korraldamise head kogemust. CV, motivatsioonikiri ja dokumendid saada meile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt 14.juunil.

 

 

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101