TÕUSEV SPORDITÄHT

Värske PM Juuniori esikaanelugu jälle meie kooli õpilase erilistest saavutustest. Hendrik Jaak on igas asjas, mida teeb, tõeline äss, liider ja innustav eeskuju.
Postimees Juunior(FB)
Postimees Juunior(Koduleht)
VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101