Allikaid avastamas

Loodustarkuse ja -huvi arendamise suunal liigume põnevatele väljakutsetele paikkonna allikate avastamisel koos Tallinna Ülikooli teadlaste ja Võrumaa koolidega (Lüllemäe, Antsla, Kääpa). Meie loodusteaduste õpetaja ja loodusuurijate ringi juhendaja Lemmi Pehlak tegi koolivaheajal allikate vaatlusi oma kodukülas ja kandis uude  infosüsteemi https://allikad.info/  Piimasilla allika ja mitmed Tuurimäe allikad, mis olid meeldivaks avastuseks sel nädalal Tallinna Ülikooli teaduritele Koiva jõe vesikonna allikate kaardistamisel. Multimeetriga saame nüüd ka allikate veekvaliteeti mõõta ja uurimustöödes vajalikke andmeid esitada.
Hästi tehtud, Lemmi!
 
 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101