"Raputus reaalsusest?"

Laura Kirke 7. klassist saavutas arvustustevõistlusel  Ulakass 2021 1.-2. koha ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi preemia. Arvustatavaks teoseks oli Olavi Ruitlase "Vee peal".
https://tammegymnaasium.ee
/ulakass/

Žürii tagasiside arvustusele "Raputus reaalsusest?"

Meeldejäävalt sõnastatud karakteriga arvustus. Tekst, millesse on põimitud isiklikemaid mõtisklusi ja lugemiskogemust, kuid mis on oma lähenemises enesekindel, tabav ning kirglik, isegi hüperboolne.

Mõtteid Laura Kirke tööst:
„Tema kõrvalt ei leia lugeja idealiseeritud isiksusi oma ilusate, täiuslike inimeste tegemiste ja tegelikkuse kõrval pisitillukeste muredega, vaid inimesi ilma kogu selle küllusliku sära ja luksuseta. Lihtsaid inimesi oma ilus ja veas – viinaveas. Olgu mainitud ka see tähtis tegur.”

„Kas pole mitte nii, et loetu teeb mingis mõttes heaks ja nauditavaks just vastupidine, kui peas keerlevad veel lausa päevi üksikud lõpplahendused, karakterid, sundides raamatus veel kiirelt tuhlama ja lugema üle alguslauseid ning tähtsamaid dialooge, lööma kokku üksikasju, imetlema, kui hästi kõik omavahel klapib ning kuidas pisiasjad omavahel haakuvad?”

Palju õnne, Laura Kirke ja väledat sulge!

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101