Tublid inimeseõpetuse tundjad!

13. mail 2021. a toimus inimeseõpetuse olümpiaad. Meie koolist osales viiendate klasside arvestuses kaks õpilast – Kerli Ojaveer ja Hendrik Jaak Pertel. Olümpiaadil esitatud küsimused olid ikka „parajad pähklid“, aga seda rõõmustavam oli õpilaste saavutus! Hendrikul läks nii hästi, et ta saab võimaluse osaleda vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil, mis toimub sügisel. Hoiame talle pöialt! Väga kindlalt tegutses ka Kerli!

Aitäh kõigile õpetajatele, kes on õpilasi suunanud ja õpetanud varasematel õppeaastatel.

Aitäh Kerli ja Hendriku vanematele, et olete toeks oma laste kasvamise juures!

See oli huvitav ja õpetlik kogemus nii Kerlile kui Hendrikule, aga ka õpetajale.

Järgmisel õppeaastal osaleme jälle!!!

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101