Töökuulutus

Varstu Kool pakub tööd lasteaia õpetajale alates 1.septembrist.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 15. augustiks e-kirja teel aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Lisainfo telefonil 528 8150 (direktor) või 520 7772 (lasteaia õppejuht).

 

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101