Varstu noored mõttetegevuses tugevad

Laupäeval, 20. nov toimus Võrus NK/KT maakondlik kabevõistlus. Varstu kooli esindajatena saavutasid Sigrit III, Rihard III ja Kairit IV koha.
Kooli vilistlane Rainar mängis kabet II  tulemuse väärilisena.
 
Varstu rühm saavutas üldkokkuvõttes III koha.
Tublid noored!
 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101