File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Tunnustus kodutütardele ja noortele kotkastele

  Meie kodutütardel ja noorkotkastel on tegemist jagunud aastaringselt: laagritest matkadeni, erinevatest võistlustest kuni suure suvise võimlemispeoni Tallinnas. 

  Tegus aasta päädis tunnustusüritusega Hämsaare puhketalus, kus Varstu kool tunnistati parimaks noorkotkaste ja kodutütardega tegelevaks Võrumaa kooliks. 

  Kõik see poleks saanud toimuda õpetaja Merle eestvedamise ja innustuseta. Aitäh ja palju õnne!

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101