File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Loovtööd kaitstud!

  Taas on kevad ja taas valmisid toredad loovtööd, mida 8. kl noored 5. aprillil kaitsesid. Töid jõudis komisjoni ette viis – igaüks omanäoline ja põnev nagu selle loojagi.
  Veroonika - “Lapitekk”;
  Sigrit - “Labakinnas”;
  Lauri - “Scwarzwaldi kook”;
  Angela – “Playback”;
  Laura Kirke - "Punaku talu lugu inspireeritud kahest kirjavahetusest".
  Koolipäev oli tavalisest pidulikum ja pingelisem, iga ettekande järel kostus kergendavat ohkamist. Lisaküsimusi, kommentaare jagus omajagu ja nagu võis eeldada – hinnang tehtule oli komisjoni poolt väga hea.
  Loovtööde kaitsmise komisjoni juhtis direktor Aive Adler, liikmed olid õppejuht Ele Raha, matemaatikaõpetaja Kairi Rammo. Kuulajateks juhendajad, 7. klassi õpilased ning teised soovijad.
  Tänusõnad teile kõigile, loovtööde kaitsjad, juhendajad, lapsevanemad!
   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101