File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Tutipäev Varstu Koolis

  24. mai tutipäevaga lõppes 9. klassi kaheksa noormehe igapäevane koolielu ja algas eksamiperiood.

  Traditsiooniliselt viisid üheksandike viimast koolipäeva läbi aasta nooremad. Lõbusal ja lustlikul moel kulgenud päeval tuli lõpetajatel täita hulgaliselt erinevaid ülesandeid, üks fantaasiarikkam kui teine. 
  Katsumustega tuldi toime ning koolipere heade soovidega saadeti poisid eksamiteks valmistuma.

   

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101