File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Jõuluaeg on koosolemiseks

  Lisatud: Kolmapäev, 14 Detsember 2016

  Kolmapäeva pärastlõuna veetsid viiendikud üheskoos jõulumeeleolu luues. Teetassi juures puhuti juttu ja mängiti. Koos oli tore ja lõbus, aeg möödus kiiresti. Jõulud võivad tulla!

  Õpetaja Rita

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101