File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Rene Retk 2023

  5.-6. mai kevadpäevadel panid "Rene Retkel 2023" end üheksa võistkonna hulgas proovile ka Varstu Kooli kodutütred-noorkotkad Laura Kirke, Lauri, Rasmus ja Sten. Noortel tuli jagu saada ülesannetest teadmiste kontrollis ja orienteerumises.
  Olite tublid!
   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101