File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  TÖÖPAKKUMINE

  Pakume tööd õpetaja abile koormusega 0,7. Töö sisuks tervise-, õpi -ja käitumisprobleemidega õpilaste abistamine ja arengu toetamine lähtuvalt õpilas(t)e eripärast ning vajadustest.

  Eelistame kandidaati, kel on vähemalt kolmeaastane HEV õpilaste tugisüsteemis töötamise kogemus.

  Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata kuni 4.septembrini e-kirja teel aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lisainfo telefonidel 53436034 (õppejuht Ele Raha) ja 5288150 (koolijuht Aive Adler).

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101