File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Meeleolukas pärastlõuna

  26. jaanuari pärastlõunal toimus kooli saalis sõpruskohtumine jalgpallis Lüllemäe ja Varstu kooliõpilaste vahel. Mängudele järgnenud ühisel kringlisöömisel lepiti kokku uue kohtumise aeg, sedapuhku juba Lüllemäel. 
  Tore päev jätkus Varstu Koolis VI järgu laagriga noorkotkastele ja kodutütardele.
   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101