File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Järgulaagris oskusi omandamas

  26. – 27. jaanuaril toimetasid Varstu Koolis noorkotkad ja kodutütred.
  VI järgu laagris tegeleti paljude oskuste omandamisega:
  · matkavarustuse pakkimine;
  · tunnen, tean, oskan;
  · KT/NK organisatsiooni tutvustus;
  · NK/KT vormikandmise reeglite tutvustus;
  · kompassi-/kaardiõpe;
  · sõlmed;
  · Kahoot;
  · sportmängud saalis.
  Laupäeval, 27. jaanuaril toimus matkamäng kooli ümbruses, kus noored said eelmisel päeval õpitut praktiseerida. Kõik osalejad/soovijad tegid endale keraamika õpitoas taldriku. Seto tantsupeol osalejad harjutasid võimlemiskava.
  Aitäh osalejatele, korraldajatele, Varstu koolile, lapsevanematele.
  Järgmiste kohtumisteni!
  Õpetaja Merle
   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101