File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Koostööpäev „Umanäolidse’ kooli’“

  30. jaanuaril Navi rahvamajas toimunud koolide koostööpäeval „Umanäolidse’ kooli’“ osalesid ka Varstu kooli õpetajad, kes aitasid kaasa mõelda meie oma kultuuriruumi hoidmise ja väärtustamise teemadel. Ühist päeva sisustasid inspiratsioonikõnedega Anna Hints, Indrek Park, Kadri Kanemägi ja kogemuslugudega praktikud Vana-Võrumaalt ja Setomaalt.
  Osalejaid oli paljudest koolidest ning kõlama jäi ühine mõte: koostoimetamine ja tegevuste planeerimine väärib jätkamist.

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101