File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Elagu Eesti!

  23. veebruaril tähistasime meie armsa Eesti 106. sünnipäeva.
  Laulude, tantsude ja luuletustega esinesid nii lasteaia mudilased kui koolilapsed. Tunnustati kauaaegseid Varstu Kooli töötajaid.
  Pärast aktust ootas kõiki kenasti kaetud ja võrratult maitsev suupistelaud ning laste endi valmistatud sünnipäevatort. Aitäh teile, kokatädid ja abilised! Traditsiooniliselt lauldi ühiselt rahvalikku laulu "Mu isamaa armas", mille saateansambel oli sel korral koosseisus Rihard, Annika, Merilin ja Pipi Vivian.
  https://www.youtube.com/watch?v=LgaGGRA1pQU

   

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101