File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Kevad luules

  Lisatud: Teisipäev, 14 Märts 2017

  Emakeelepäeval, 14. märtsil, käisid 2.–3. klassi õpilased Varstu raamatukogus.  Eesti autorid on imeilusasti osanud kevadetundeid luulevormi põimida. Lapsed lugesid luuletusi, leidsid huvitavaid väljendeid kevademärkide  kohta. Rühmatööna valmisid joonistused loetust ja hiljem saavad neist töödest puzzled, mida on emakeele tundides hea kasutada. Üritus oli omanäoline ja õpetlik. 
  Õpetaja Aili

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101