File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  112

  Lisatud: Teisipäev, 04 Aprill 2017

  Häirekeskus  kutsus üles kõiki koole, lasteaedu ja peresid tegema lumest või lumele 112.
  Euroopas ja Eestis on üks hädaabinumber  112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.
  Meie tegime Varstu järve jää lumele erinevaid 112.
  Kõigile nähtava teo eest sai Varstu Keskkooli  4. klass häirekeskuselt auhinna.
  Seda tehti üle Eestimaa selleks, et meelde tuletada, kui oluline on teada ja osata kasutada häirekeskuse numbrit, mis võib päästa elu.

  Õpetaja Merle

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101