File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Veeohutuskoolitus

  Lisatud: Kolmapäev, 03 Mai 2017

  27. aprillil viis päästeameti spetsialist Merili läbi veeohutusalase koolituse 1. klassile. Näitlikustatud  koolitus meeldis õpilastele. Lapsed olid vestlusse kaasatud ja aktiivsed. Kõik said ka päästevesti selga proovida. Tund lõppes õpitu kordamise ja testiga.
  Õpetaja Ene, koolitaja kohalekutsuja.

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101